Kalite Politikası

Anasayfa Kurumsal Kalite Politikası

Tüm faaliyetlerinde müşteri beklentilerinin ötesine geçme hedefiyle hareket eden BPS, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde analiz etmeye ve üretim süreçlerine yansıtmaya dayalı, dinamik bir “Kalite Politikası”’ izliyor. “Müşteri odaklı” yönetim anlayışının doğal sonucu olan bu yaklaşım, BPS ailesinin tüm üyelerinin bilinçli desteği, yenilikçi teknolojilerin takibi ve mevcut üretim tekniklerinin geliştirilmesi sayesinde mümkün oluyor.

BPS, “Kalite Politikası”nı şu esaslar üzerine kuruyor:

  • √ Kaynakların etkin kullanımıyla zaman ve iş gücü kayıplarını önlemeye ve kaliteyi artırmaya yönelik “sürekli iyileştirme” anlayışı, 
  • √ Tüm faaliyetlerde çevre bilincine uygun hareket edilmesini sağlamak üzere “Doğal Çevrenin Korunması” anlayışı,
  • √ Çalışanlara kalite bilincini aşılamayı ve bireysel gelişimlerini sağlamayı hedefleyen “Sürekli Eğitim” anlayışı,
  • √ Kurumsal ve bireysel hedeflere ulaşmayı sağlayacak olanak, araç ve teknolojileri koşulsuz olarak sağlama anlayışı.